Gemmoterapie

NADĚJE MGR. JARMILA PODHORNÁ

Gemmoterapie známá též jako "medicína pupenů" představuje část bylinářské praxe, která doposud nebyla příliš zakotvena v povědomí veřejnosti především proto, že je ve světě velký nedostatek publikací na toto téma. 
Přitom léčivé účinky pupenů jsou známy již v nejstarších lékopisech, přičemž není bez zajímavosti, že latinské gemma znamená pupen a zároveň také drahokam. Tato skrytá příbuznost pupenu s oblastí nerostů neunikla zakladateli tohoto oboru, francouzskému lékaři P. Henrimu, který v pupenu spatřoval jistou nerostonou strukturu bez zjevného života, která se vyvíjí v zimě, tedy v době, kdy je strom jakoby mrtvý. V pupenech je však skryta veškerá síly budoucí rostliny. Jejich lůžka, z nichž pokaždé na jaře vyraší nové listy, nikdy neumírají, a produkují zárodečné buňky, z jichž jedna jediná stačí k tomu, aby vznikla celá rostlina. V pupenech je obsaženo obrovské množství nukleových kyselin, minerálů, vitamínů, hormonů, enzymů a životodárné mízy, které mobilizují potenciální biologickou energii rostliny. 
Podobné účinky mohou mít pupeny i na člověka. 
Gemmoterapeutický extrakt představuje skutečný koncentrát informací – obsahuje v sobě všechny léčivé vlastnosti stromu. Například macerát z pupenů lípy tak v sobě nese jak sedativní vlastnosti související s květy, tak i pročišťující a močopudné účinky lýkové části.

Proč používat gemmoterapeutika?
Gemmoterapie je nový podobor fytoterapie. V pupenech stromů a bylin má rostlina uložený nejcennější genetický materiál, který slouží k jejímu dalšímu rozmnožování. V každém pupenu je ukrytá informace o účincích celé byliny. V každém pupenu či semínku bylinky je zakódovaná znalost o tom, jak se celá rostlina bude vyvíjet, jakými stádii projde její celý cyklus a jaké budou léčivé účinky každé z jejích částí. Čínská a tibetská medicína, kde se také znalosti o pupenech -gemoterapii, v léčení používají, k tomu říká, že vývoj bylin a jejích reprodukčních částí musí projít uceleným cyklem. Z toho vyplývá, že pupeny se mohou sbírat pouze a výhradně v době k tomu určené a to je časně zjara těsně před rozpukem. Kdyby byl porušen cyklus a sbíraly se na podzim, neměly by pupeny v sobě tu obrovskou dravou sílu, v čínské medicíně nazývanou síla jarního bambusu.

Vysoká účinnost gemmoterapie
Gemmoterapeutikum v sobě shrnuje přednosti alopatického a homeopatického postupu, protože léčivé látky se v přípravku nacházejí ještě v měřitelných koncentracích, ale již natolik nízkých, že začíná převládat působení homeopatické informace.

Snadné užívání gemmoterapie
Léčba pupeny vždy začíná detoxikací organismu podáním drenážního prostředku, tj. břízy, která se užívá alespoň 3-4 dny příp. pupenu buku nebo dubu. Detoxikace - pročištění – příprava organismu na užívání silných gemmoterapeutik je velmi důležitá a nelze ji opomenout. Všichni zajisté známe, že zanesenými vodovodními trubkami nemůže voda volně protékat a stejně tak i kamna, která mají ucpaný komín, netáhnou. Také organismus, který je oslabený nemocí, by měl potíže zvládnou silné působení výtažků z pupenů. Gemmoterapie -výtažky z pupenů se obvykle dávkují na 1 kg váhy = 1 kapka.V případě akutního onemocnění můžeme zkrátit dobu detoxikace na 1 den a k drenážní bříze přidat 1 případně více gemmopreparátů podle potřeby.

Výhody gemmoterapie
Pupeny dodávají do organismu minerály, vitamíny, stopové prvky i enzymy a zvyšují tím jeho obranyschopnost. Zároveň výrazným způsobem nespecificky zlepšují funkci centrální nervové soustavy. Zdá se, že mají nejsilnější účinky na organismus právě proto, že se používá výhradně čerstvý pupenový materiál sbíraný v pravý čas a na pravém místě.

Proč gemmoterapie?
Pupeny a další zárodečné tkáně obsahují více účinných látek než kterákoliv jiná část rostliny. Pupen je takové malé miminko, zdravé, mající plno vitality a potencionální síly. Gemmoterapeutika a extrakty z bylinek je možné kombinovat s jinou léčbou .

Účinky gemmoterapie

Účinky gemmoterapie jsou zkoumány zvláště ve Francii, která je považována za kolébku gemmoterapie. Léčbě gemmopreparáty se věnuje mnoho léčitelů, homeopatů a lékařů, kteří využívají i alternativní medicínu, spojují léky z přírody s léky chemickými. Během výzkumu klasickou cestou byly zjištěny i další léčivé účinky pomocí Paracelsovy nauky o signaturách. Gemmoterapii lze velmi dobře spojit i se způsobem léčby podle zásad čínské medicíny, která se zajímá o okruhy pěti prvků. Na rychlé vysvětlení - k okruhu dřeva patří játra a žlučník, k okruhu kovu patří plíce-tlusté střevo a kůže...Tyto zásady uplatňuje Dr.P.Andrianne, autor Velké knihy gemmoterapie. Gemmoterapie-výtažky z pupenů jsou používány i v čínské a tibetské medicíně pro jejich mimořádné vlastnosti.