MED

21.05.2010 00:00

Med je hodnotná potravina přírodního charakteru, která je vytvořena společenstvím včel ze sesbíraných sladkých šťáv rostlin – nektaru nebo medovice na živých částech rostlin (stromů), kterou včely sbírají, přetvářejí, kombinují a obohacují svými specifickými látkami, ukládají a nechávají zrát v plástech (podle platné normy, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 76/2003 Sb.).

Co med obsahuje?

Sacharidy (cukry) – jednoduché – fruktózu, glukózu, složité – sacharózu, arabinózu, melecitózu aj.

Dextriny, Proteiny (bílkoviny)

Vitamíny – zejména B1, B2, B3, C aj., Hormony, Enzymy

Minerální látky a stopové prvky: zejména draslík, fosfor, vápník, hořčík, železo, síru, mangan, zinek, měď aj., Rostlinná barviva, silice, koloidy, aromatické – vonné látky, pyl (viz dále) aj.

 

Jaké jsou hlavní druhy medu?          

 

Nektarový – květový med: je přírodní koncentrát nektaru z květů rostlin. Vyznačuje se vyšším obsahem jednoduchých cukrů a nižším obsahem minerálních látek v porovnání s medovicovým medem. Obsahuje pylová zrna, rostlinné hormony, aromatické látky aj. Obvykle se vyznačuje rychlou krystalizací (viz dále) kromě medů akátových. Květové medy jsou v ČR vůbec nejrozšířenější a představují většinu české medové produkce, přičemž hlavním druhem medu je med řepkový.

 

Medovicový – lesní med: zdrojem tohoto medu je medovice, což je hustá, sladká tekutina vzniklá činností rovnokřídlého hmyzu (zejména mšic – medovnic, zdobnatek a puklic), které sají mízu lesních dřevin (zejména jehličnatých stromů - smrku a jedle). Tento med je obvykle tmavší až téměř do černa, což způsobují rostlinná barviva obsažená v míze dřevin. Obsahuje v porovnání s nektarovými medy více fruktózy, složitých cukrů, dextrínů a především minerálních látek, stopových prvků a organických kyselin, navíc se má značný baktericidní účinek – ničí řadu mikroorganismů, včetně škodlivých. Lesní medy se vyznačují charakteristickou a výraznou chutí – jsou velmi ceněné, oblíbené a žádané. Lesní medy jsou velmi vzácné a vlivem změny přírodních podmínek v ČR se jejich produkce značně snižuje a v řadě oblastí ČR je jejich získávání zcela vyloučeno.

 

Smíšený med – jedná se o med s podílem nektaru i medovice v různém poměru. Smíšené medy v sobě do určité míry kombinují přednosti nektarových i medovicových medů. Smíšené medy jsou v ČR značně rozšířené i oblíbené. Jejich míšení je zcela přirozené neboť je prováděno včeličkami v úlech – přímo v plástech, kde jsou ukládány do jednotlivých vrstev.

 

Pastový med – jedná se především o nektarový med (hlavně řepkový) upravený do pastové konzistence řízenou krystalizací. Ta se provádí pouze mechanicky – prostým mícháním (např. v běžném kuchyňském mixéru). Proto je zcela plnohodnotný bez přídavku jakýchkoliv cizorodých látek – např. látek konzervačních. Uchovává si všechny cenné látky a jeho výhodou je, že dále nekrystalizuje. Má obvykle bělavou či nažloutlou barvu (podle původu, přičemž lesní medy mají šedé odstíny – podle druhu medovice) a standarní chuť. Velmi snadno se roztírá, ale neteče jak je u nepastovaných medů obvyklé, proto může být vhodný pro děti.

 

Co je krystalizace medu?

Krystalizace je naprosto přirozená vlastnost všech druhů (sortimentů) medu, přičemž doba krystalizace je značně odlišná (odvíjí se od poměru jednoduchých cukrů). Nektarové medy krystalizují obvykle velmi rychle během dnů až týdnů, lesní medy obvykle značně déle (po dobu měsíců, výjimečně i let), jsou však výjimky (z nektarových např. med akátový a med z ostropestřce mariánského, z medovicových med z lísky či lipový medovicového původu). Do původního tekutého stavu lze med uvést jeho zahřáním ve vodní lázni, přičemž teplota by neměla překročit tělesnou teplotu člověka (max. 40˚C). Jinak velmi rychle ztrácí své cenné a biologicky účinné látky (vitamíny, enzymy). Medy porušené (pančované), např. vodou, řepným cukrovým roztokem, sirupy, ultrazvukem, xenobiotiky atd., ale i prostým mícháním medů zejména z odlišných geografických podmínek krystalizují naopak velice obtížně, někdy až v průběhu mnoha let, či nezkrystalizují vůbec.

 

Čím med člověku prospívá?

Je okamžitým zdrojem potřebné energie a je snadno stravitelný.

Pomáhá při léčení chorob a posiluje imunitu (obranyschopnost) lidského organismu, je prevencí vzniku chorob.

Upravuje životní pochody v těle, napomáhá rekonvalescenci po onemocnění. Udržuje optimální hladinu cholesterolu v krvi, brání nástupu kornatění tepen a vzniku arteriosklerózy. Podporuje tvorbu krve (červených krvinek). Pozitivně ovlivňuje pevnost kostí, chrupavek, zubní skloviny a brání vzniku zubního kazu (zejména med medovicový).

Je prospěšný všem lidem od novorozeňat až po seniory…

 

SKLENICE VČELÍHO MEDU – PŮL LÉKARNY DOMA!

 

Jak se med užívá?

V přirozeném stavu pro přímou spotřebu.

Do čaje a jiných nápojů, při přípravě rozličných pokrmů a pochutin.

Kosmetické použití – pleťové masky a regenerační krémy aj.

Jak se med skladuje?

Med skladujeme v uzavřeném obalu v suché, tmavé místnosti při teplotě do 25˚C a vzdušné relativní vlhkosti nejvýše 70 %. Med snadno přijímá cizí pachy a vzdušnou vlhkost, nepříznivě působí přímé sluneční záření. Díky samokonzervačním účinkům lze med v optimálních podmínkách skladovat po mnoho let (jsou známy medy několik tisíc let staré, které je možno konzumovat!).

 

Propolis

 

Co je propolis?

Jedná se o směs vosku a rostlinných pryskyřic, nasbíraných včelami v přírodě. Včely jej používají při tmelení v úle a při konzervaci svých produktů. Vyznačuje se biologickými účinky, zejména baktericidními (omezuje množení mikroorganismů aj.).

Co propolis obsahuje?

Rostlinné pryskyřice a včelí vosk.

Čím propolis člověku prospívá?

Propolis má vynikající baktericidní účinky – ničí bakterie a zabraňuje jejich množení.

Jak se propolis užívá?

Přidáním do medu pro přímou spotřebu, v přirozeném stavu k žvýkání pro dezinfekci dutiny ústní či na poranění, jako propolisová tinktura pro dezinfekci,pro kosmetické použití aj.

Jak se propolis skladuje?

Shodně jako med

 

Mateří kašička

 

Co je mateří kašička?

Jedná se o výměšek hltanových žláz mladých včel, kterým je krmen mateří plod (včelí královna) po celou dobu svého vývoje a královna po dobu kdy klade. Díky této plnohodnotné a koncentrované potravě je včelí královna schopna enormních výkonů, které nemají v živočišné říši konkurenci (naklade denně až 3.000 vajíček, které činí téměř dvojnásobek její hmotnosti)! A tak může činit po 4 roky, pro což nenalezneme mezi živočichy srovnání!

Co mateří kašička obsahuje?

Výzkum tohoto zázračného včelího produktu není ukončen, přesto je známo, že obsahuje:

Cukry (glycidy), Proteiny (včetně nezbytných, které člověk nedokáže syntetizovat), enzymy, tuky (lipidy), hormony, minerální látky, stopové prvky, vitamíny atd.

Čím mateří kašička člověku prospívá?

Jako zdaleka nejcennější a nejvzácnější včelí produkt ovlivňuje zejména: zvyšují komplexní výkonnost člověka, působí proti vzniku civilizačních chorob, působí blahodárně na nervový a hormonální systém člověka, zpomaluje procesy stárnutí a působí pozitivně na prodlužování a kvalitu života, má výraznou antibiotickou schopnost atd.

Jak se mateří kašička užívá?

Přidáním do medu pro přímou spotřebu, v přirozeném stavu pro přímou spotřebu, pro kosmetické použití aj.

Jak se mateří kašička skladuje?

V chladničce, do 8˚C , přirozenou mateří kašičku je nutno pro delší skladovaní zamrazit.

 

Včelí víčka - voští

 

Co jsou včelí víčka?

Včelí voští (víčka s obsahem medu, který tvoří přibližně 1/3 hmotnosti). Jsou to produkty speciálních voskotvorných žláz včel za jejichž pomoci včely uchovávají med (na velmi dlouhou dobu bez jeho porušení) v plástech.

Co včelí víčka obsahují?

Rostlinné pryskyřice a včelí vosk

Čím včelí víčka člověku prospívají?

Shodné s medem a propolisem

Jak se včelí víčka užívají?

Pro přímou spotřebu jako žvýkačka, přidáním do medu pro přímou spotřebu, do čaje a ostatních nápojů.

Jak se včelí víčka skladují?

Shodně jako med.

 

Pyl - včelí chléb

 

Co je to pyl?

Pyl je produkt samčích pohlavních orgánů rostlin (prašníků), sloužící k opylení mateřských orgánů (příp. samičích rostlin). Pyl včely sbírají především na květech entomofilních (hmyzosnubných) rostlin, kde jej rouskují a za pomoci pylových košíčků (na končetinách) nosí do svého společenstva. Při sběru pylu včely rostliny zpravidla současně také opylují. Na shodné rostlině mohou včely sbírat také nektar (ten je produkován především květními nektariemi) a tento základ nektarového medu přepravují do svého společenstva v medném váčku, a konečně v úlu poměrně složitým způsobem (enzymatické zpracování, odpařování vody atd.) vzniká nektarový med. Pyl, zvaný též včelí chléb, má bílkovinný charakter a je vůbec nejdůležitější složkou potravy včel. Je zcela nepostradatelný při vývoji včelího plodu, výživě mladých včel a jako složka mateří kašičky při výživě včelí královny. Bez kvalitního pylu včelí společenstvo degeneruje a umírá. Pyl včely ukládájí v úlu do plástů nad plod a do speciálních plástů (včelích desek).

Jaké druhy pylu známe?

 

V České republice roste několik set druhů entomofilních rostlin, přičemž včely sbírají pyl i na rostlinách samosprašných, tudíž existuje několik stovek druhů pylu využitelných včelami. Jejich význam, kvalita, využitelnost a stravitelnost je různá, některé jsou pro včely bezvýznamné, některé jsou naopak zásadní (pyl z lísky, jívy, řepky, maliníku, jetelů atd.). Ze spotřebitelského pohledu známe zejména PYL ROUSKOVANÝ, se kterým je možno se setkat v tržní síti, jde o pyl, který je včelám odebrán při vchodu do úlu (na česně). Existuje také PYL PERGO, kerý lze odebrat pouze ve včelích plástech. Poněvadž PYL ROUSKOVANÝ, není enzymaticky včelami zpracován a včelami zakonzervován (proces mléčného kvašení), rychle ztrácí svou stravitelnost a využitelnost, a tím i svou hodnotu ve výživě člověka. PYL PERGO je oproti tomu výrazně stabilnější a stravitelnější a pokud je dodáván přímo ve formě včelích desek, má výrazně vyšší biologickou hodnotu i cenu ve výživě člověka.

Co pyl obsahuje?

Především bílkoviny (včetně nezbytných, které člověk nedokáže syntetizovat) a enzymy, dále tuky (lipidy) včetně licitinu, cukry (glycidy), hormony, minerální látky zhruba 6 krát více než med, vitamíny, organické kyseliny atd.

Čím pyl člověku prospívá?

Shodné s medem a mateří kašičkou.

Jak se pyl užívá?

Pro přímou spotřebu, přidáním do medu pro přímou spotřebu.

Jak se pyl skladuje?

V chladničce, do 8˚C.

 

Další včelí produkty

Včelí plásty (včelí dílo s medem a obvykle také pylem), Včelí vosk, včelí plod (dělnice, trubci, královny), Včelí jed, Matečníkové obaly (ochranný obal královny v době vývoje) aj.

 

 

Kontakt

BIOPOTRAVINY LETŇANY

prodejna@bioletnany.cz

BIOPOTRAVINY
Zdravá výživa
Ostravská 629
Praha – Letňany

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 9.30-11 a 15-19 hod.
SO, NE, SVÁTKY ZAVŘENO

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

+420 223 009 855

Vyhledávání

© Bioletňany 2010 Všechna práva vyhrazena.

Bioletnany.cz